Reduceret komprimering

Dækkene spiller en afgørende rolle for at forhindre jordpakning og spordannelse.

 

Hvad er jordpakning?

Jordpakning er en af de vigtigste jordforringelsesprocesser og skyldes kørsel med stadig tungere landbrugsmaskiner under ofte vanskelige vejrforhold.

Jordpakning er forbundet med jordens egenskaber, dens fugtighed, typen af afgrøder og det tryk, jordens øverste lag udsættes for. Gentagne overkørsler med maskiner forårsager komprimering og forskydning, der reducerer jordens gennemluftnings- og vandoptagelseskapacitet samt afgrødernes vækst.

Den økonomiske konsekvens af jordpakning er stor: lavere høstudbytte, risiko for udvikling af sygdomme og behov for at ty til regenereringsarbejde såsom pløjning og/eller dekomprimering, som er meget brændstofs- og tidskrævende.

 

Hvad er spordannelse?

Spordannelse er en deformation i længderetningen af jorden karakteriseret ved en kraftig nedtrykning af jorden ved overkørsel med en maskine. Dannelsen af spor er meget kraftig i mudret terræn.

Konsekvenserne er katastrofale for høstudbyttets udvikling: Intet kan vokse i et spor, så det repræsenterer derfor et klart udbyttetab.

Vand bliver stående i sporet, og det kan kvæle planterne og føre til udvikling af sygdomme.

Preserve your soil with radial technology, improved traction in all conditions and flexible, long-lasting casing thanks to “MICHELIN Ultraflex Technologies”.

Spor betyder også, at landbrugsmaskinerne bruger mere energi. Dybden på sporet svarer til et ”trappetrin”, som landbrugsdækket konstant skal op og ned ad. Det resulterer i øget brændstofforbrug. En mark med mange spor skal repareres. Det er derfor nødvendigt at udføre regenereringsarbejde på jorden, hvilket er tids- og brændstofkrævende.

Eftersom dækket er i direkte kontakt med jorden, er det løsningen, som gør det muligt at begrænse jordpakning og spordannelse.

I den forbindelse er et landbrugsdæk kvalitet dets evne til at bære meget store belastninger ved meget lavt lufttryk. Faktisk er lufttrykket i dækket tæt på det gennemsnitlige tryk på jorden (eksempel: Lufttrykket i dækket er 1 bar. Trykket på jorden vil her være cirka 1 kg/cm2 pr. dæk).

Så jo højere et dæks lufttryk er, jo større vil trykket på jorden være, og jo mere omfattende vil jordpakningen og spordannelsen være.

Jordpakning forstærkes af dækkets hjulslip. Derfor er dækkets trækkraft afgørende for at begrænse dette fænomen.

 

Michelins gode råd

Michelin udvikler landbrugsdæk, der gør det muligt at reducere jordpakningen betydeligt og også forbedre de forskellige maskiners trækkraft.

Råd nr. 1: Vælg radialdæk frem for diagonaldæk

Radialdæk er allerede udbredte inden for bil- og transportbranchen og har vist sig også at være en fordel inden for landbruget. Sammenlignet med diagonaldæk gør radialdæk det muligt at reducere jordpakningen og øge maskinernes trækkraft takket være:

  • evnen til at bære tunge belastninger med lavere lufttryk.
  • en stor trædeflade, der gør det muligt at fordele trykket på jorden bedre, og flere mønsterklodser, der griber fat i underlaget og sikrer bedre trækkraft.

 

Råd nr. 2: Vælg brede dæk og stor volumen

Formålet med såkaldte brede dæk med stor volumen er at reducere trykket ved samme belastning og sikre en bedre trækkraft, samtidig med at man bevarer samme udvendige diameter og rulleomkreds som et standarddæk.

Den samme traktor, som oprindeligt er udstyret med standarddæk, kan udstyres med brede dæk eller dæk med stor volumen.  Michelin har udviklet dækserier med brede dæk og stor volumen:

Eksempel: En traktor med 200 hk med en belastning pr. dæk på 1.800 kg for og 4.000 kg bag og en maksimal hastighed på 40 km/t på vej. 

Originalmontering:
Michelin AgriBib (standard) 520/85 R 42 157 A8 /157B TL og Michelin AgriBib 16.9 R 30 137 A8/134B TL

LUFTTRYK

Michelin AGRIBIB

Michelin OMNIBIB

Michelin MULTIBIB

Michelin MACHXBIB

Lufttryk for

14.5 psi

11.6 psi

10.1 psi

8.7 psi

Lufttryk bag

23.2 psi

17.4 psi

17.4 psi

14.5 psi

Sammenlignet med MICHELIN AgriBib er lufttrykket i MICHELIN OmniBib og MICHELIN MultiBib mindst 20 % lavere, og lufttrykket i MICHELIN MachBib er i gennemsnit 38 % lavere.

Råd nr. 3: Vælg MICHELIN Ultraflex-teknologi

Takket være MICHELIN Ultraflex-teknologi starter optimeringen af høstudbyttet med dækket. Hemmeligheden? En innovativ og meget robust karkasse, der tillader mere fleksion.

Resultat: dæk med MICHELIN Ultraflex kan bære tunge belastninger, selv ved lavt lufttryk, uanset arbejdshastigheden.

Men det er ikke alt: karkassens smidige opbygning giver en større trædeflade, som øger dækkenes trækkraft:

  • Du sparer tid og brændstof
  • Du beskytter din jord
  • Du øger høstudbyttet

Lufttrykstabel