Opbevaring af dæk

For at sikre korrekt opbevaring skal dækkene være rene og opbevares i et tørt og ventileret lokale:

  • Beskyttet mod direkte sollys
  • Langt fra ozonkilder (elektriske motorer, transformatorer, loddeapparater osv.)
  • Langt fra kemikalier, opløsningsmidler og kulbrinter, som kan ændre gummiets egenskaber
  • Langt fra emner, som kan trænge ind i gummiet (spidse eller skærende genstande af metal)
  • Undgå flammer eller gløder i nærheden.

Under opbevaring skal landbrugsdækkene og slangerne opbevares, så de ikke deformeres på grund af, at de sidder i spænd eller mases. Hvis de opbevares stablet, anbefales de at være monterede og oppumpede. Hjul monteret på et køretøj skal aflastes mest muligt og pumpes op til et lufttryk, der er 0,5 bar højere end arbejdstrykket.

Opbevar aldrig dæk uden fælg eller komplette hjul afmonteret fra køretøjet i længere perioder i direkte kontakt med jorden.

Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker ved håndtering af dæk.

BEMÆRK

  • Afmontér altid dækket fra fælgen før ethvert indgreb.
  • Brug systematisk Michelins lufttrykstabel til at bestemme det korrekte lufttryk til dit landbrugsdæk. For lavt lufttryk resulterer i en kraftig deformering af karkassen og medfører, at dækket må tages ud af brug før tid.
  • For højt lufttryk mindsker kontaktfladen med underlaget, medfører tab af greb og gør dækket mere følsomt over for stød og snit.
  • Hvis belastningerne er mindre end dem, som er angivet i vores belastnings- og lufttrykstabeller, må lufttrykket i dækket aldrig sænkes til et lavere tryk end det mindste lufttryk angivet i dækkets produktblad.