Afmontering og montering af dæk

Montering og afmontering af landbrugsdæk skal udføres af en kvalificeret fagmand med det rigtige værktøj og ved hjælp af de rigtige arbejdsgange.

Hvis arbejdet udføres af flere personer, skal det sikres, at der er mindst en person til stede hele tiden gennem processen.

Brug trykluftudstyr med en korrekt justeret trykbegrænser.

Hvis disse instrukser og arbejdsgange ikke overholdes, kan det resultere i forkert montering af dækket på fælgen med punktering af dækket til følge, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

1 - Afmontering af dækket fra fælgen

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely

1. Forsøg aldrig at tage dækfoden ud af fælgen på et oppumpet dæk.
2. Det er obligatorisk at fjerne den indvendige mekanisme i ventilen.

 • Sørg for, at al luft er lukket ud af dækket før afmontering.
 • Brug ikke værktøj, som kan beskadige dækkets sider eller dækfødder.
 • Hvis der er afmonteringsspor på dækket, skal det løsnes her først.
 • For at gøre det nemmere at afmontere dækket og beskytte dækfødderne smøres fælgkanterne og dækfødderne, navnlig i tilfælde af punktering.

 

2 - Forberedelse af monteringen

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely

1. Før montering skal du sikre dig, at fælg, dæk og slange er kompatible med hinanden. Kontrollér at:

 • dækket passer til køretøjet eller maskinen
 • fælgens diameter svarer til hjuldiameteren på det dæk, der skal monteres (eksempel: dæk 18.4 R 30, fælg:  DW16L x 30)
 • det er tilladt at montere dækket på den pågældende fælg (se fabrikantens dokumentation)

Advarsel: Fælge med en diameter på 15.3” må aldrig monteres med 15" dæk. Det samme gælder fælge med en diameter på 16.1" og 16.5". De må aldrig monteres med et dæk på 16".

2. Før du monterer et dæk på en brugt fælg:

Skal du kontrollere, at fælgen er ren og i god stand og uden skader Om nødvendigt rengøres fælgen med en metalbørste. Montér aldrig et dæk på en fælg, som har revner, større deformationer, begyndende brud, spor af svejsereparationer osv.

3. Hvis dækket er brugt, skal det ses grundigt efter både udvendig og indvendig for at opdage eventuelle skader. Hvis dækket er beskadiget eller viser tegn på skader, der ikke kan repareres, skal det bortskaffes

4. Ved montering af dæk med slange skal der systematisk bruges en ny slange, der passer til dækkets dimension. Slangens mærkning viser, hvilke dæk den passer til. Montér ikke en slange på en ødelagt eller repareret fælg, eller på en fælg, som ikke er beregnet til slange. Ved montering af slangeløse dæk på en fælg beregnet til slangeløse dæk skal der altid monteres en ny ventil beregnet til slangeløse dæk.

5. Brug altid rent værktøj i god stand, som passer til dækkene og fælgene (dækaftager, maskiner osv.).
Når det drejer sig om brede dæk eller dæk med stor volumen anbefaler vi brug af en hydraulisk donkraft eller dækaftager (egnet mekanisk hjælp) til montering af den anden dækfod.

Før montering smøres fælgkanter og kanttråde (dækfødder). Kom et tyndt lag smøremiddel på de dele, som er markeret på tegningen nedenfor. På ydersiden af kanterne skal smøremidlet gå 5 cm højere op end fælgkanten. Brug kun produkter, som er beregnet til formålet, som ikke skader dækket. Brug ikke produkter baseret på kulbrinter, silikoner eller frostvæske osv.).

 

3 - Lodret montering af dækket på fælgen

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely
 1. Placér ventilen eller ventilhullet nederst.
 2. Hvis der er en tegning af en ventil på dæksiden, placeres denne tegning så tæt som muligt på ventilen eller ventilhullet.
 3. Sæt dækket på fælgen, så den første dækfod placeres på fælgkanten.  Overhold en eventuel rulleretning, som er angivet på dækket med en pil.
 4. Ved hjælp af et egnet værktøj skal du derefter med cirka 10 cm mellemrum: presse den første dækfod over fælgkanten.
  • Når den første dækfod er på:
   • placere den let oppumpede slange inde i dækket (ved montering med slange)
   • fastgøre ventilen ved forsigtigt at stramme møtrikken
  • Den anden dækfod:
   • presse dækfoden over fælgkanten
   • slutte ved ventilen.

5. Centrering af dækket, placering af dækfødderne:

 • sænk donkraften en anelse for at optimere dækkets centrering på fælgen tag ventilens indvendige mekanisme ud
 • pump langsomt og forsigtigt dækket op, så dækfødderne kan komme ordentligt på plads
 • ved montering med slange: kontrollér, at dækfoden på hver side ikke klemmer luftslangen
 • pump op til maksimalt 2,5 bar for at sikre, at dækfødderne bevæger sig ordentligt op.

 

Schema_Montage_V01_EN_optimise

4 - Oppumpning og endelig placering af dækfødderne

Overhold altid følgende sikkerhedsregler:

 • system til fastholdelse af hele dækenheden (pumpebur)
 • beskyttelsesbriller
 • sikkerhedssko
 • høreværn

 

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely

Hvis der ikke er pumpebur eller sikkerhedsstang, skal operatøren stille sig så lang som muligt fra dækket og fælgen.

Advarsel: for at undgå enhver risiko for personskade må operatøren aldrig stille sig i inden for dækkets rækkevidde.

For at arbejdet kan ske på den sikreste måde skal der bruges en luftpumpe, hvis mundstykke er forbundet til ventilen med en forlængerslange på mindst 3 meter, som skal være udstyret med et kliksystem ved ventil og et kalibreret manometer. Alt skal være i perfekt stand (håndtaget må aldrig blokeres).

Forholdsregler:

 

Vær især opmærksom på:
 • At dækfødderne skal være korrekt placeret og centreret i forhold til fælgkanterne.  Pump op til maksimalt 2,5 bar, når dækfødderne sættes på plads.
 • Hvis dækfødderne ikke er korrekt placeret:
  • luk luft ud af dækket, smør igen og pump op til 2,5 bar igen
  • gentag processen lige så mange gange, det er nødvendigt, for at få dækfødderne placeret korrekt.
Når alle ovenstående punkter er korrekt udført skal du:
 • sætte den indvendige ventilmekanisme på plads igen
 • stramme ventilens møtrik med hånden
 • justere lufttrykket til det fastlagte arbejdstryk ifølge fabrikantens dokumentation eller til opbevaringstryk
 • skrue ventilhætten på efter oppumpning og kontrol af lufttrykket, eftersom ventilhætten er det eneste, der sikrer, at ventilen holder sig ren og tæt.

Ved montering liggende på jorden - en metode vi fraråder, fordi det er umuligt at se, om den inderste dækfod havner det rigtige sted, skal du desuden tage følgende forholdsregler:

 • Pump i første omgang ikke op til et lufttryk på over 0,7 bar (med tanke på tætheden).
 • Løft enheden dæk-fælg op og placér den i et pumpebur eller i mangel af pumpebur støt den øverste del mod en mur, aldrig mod en dør eller en let væg.
 • Overhold instrukserne for oppumpning ved lodret montering (figur 1, 2 og 3).

Bemærk: Alle radialdæk, som bruges med lavt lufttryk, skal monteres på kvalitetsfælge.

5 - Ibrugtagning

 • Ved transport af maskiner (med bil, tog eller skib) anbefaler vi at pumpe dækkene op til 1,8 bar (26 psi) for at undgå eventuelle skader, som kan forårsages af visse fastgøringssystemer.
 • Ved ibrugtagning af maskinen skal lufttrykket fastsættes og justeres i henhold til den belastning, dækkene skal bære, og de faktiske brugsbetingelser.