Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er udgivet af:
Fremstilling Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Frankrig
Telefon: (33) 4 73 32 20 00 Fax: (33) 4 73 32 63 81
Et partnerskab begrænset af aktier med en kapital på € 504.000.004
Clermont Ferrand Handels- og Selskabsregistreringsnummer 855 200 507
SIREN nummer 855 200 507
Varenummer FR33855200507
Læs venligst denne juridiske meddelelse omhyggeligt, før du konsulterer denne hjemmeside.
Selskaberne i Michelin-koncernen er juridiske enheder i deres egen ret og har en selvstændig juridisk status. Med henblik på at lette kommunikationen af ​​oplysninger på denne hjemmeside kan følgende betegnelser imidlertid anvendes: "Michelin", "Group", "Michelin Group" og "us"; Disse vilkår anvendes til at udpege alle de virksomheder i koncernen, der hver især udfører deres forretning selvstændigt.

Hosting :

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

ARTIKEL 1: FORMÅL

Formålet med denne juridiske meddelelse er at fastlægge betingelserne for, at Michelin gør dette websted tilgængeligt for dig og vilkårene for din adgang til og brug heraf. Din brug af hjemmesiden er underlagt din overholdelse af denne juridiske meddelelse, som Michelin forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere til enhver tid. Ved at få adgang til og bruge hjemmesiden accepterer du at være bundet af vilkårene i denne juridiske meddelelse samt i Michelin's politik for beskyttelse af personlige oplysninger og beskyttelse af personlige oplysninger.

ARTIKEL 2: WEBSITE TILGANG

Michelin bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fortsat er tilgængelig uden at være bundet af nogen forpligtelse til at gøre det. Adgang til hjemmesiden kan ændres eller midlertidigt suspenderes med henblik på vedligeholdelse, opdatering eller anden grund, især af teknisk eller juridisk art. Michelin er på ingen måde ansvarlig for disse forstyrrelser eller nogen følgevirkninger for brugeren.
Du forpligter sig til at afstå fra at få adgang til hjemmesiden, og især eventuelle interaktive tjenester, den kan tilbyde, på en bedragerisk måde.

ARTIKEL 3: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet (som skal indeholde, men ikke være begrænset til information, tekster, grafer, data, billeder, billeder, billeder, videoer og lydspor samt formularen af ​​alle de nævnte komponenter og selve hjemmesiden) er beskyttet af ophavsret og / eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Indholdet er den eksklusive ejendom af dens udgiver. Enhver kopi, gengivelse, repræsentation, brug, tilpasning, ændring, ændring, oversættelse eller formidling af indholdet, helt eller delvist, om det tilhører Michelin eller en tredjepart, der har givet Michelin rettighederne hertil ved enhver proces uanset hvad der er ulovligt, uanset de begrænsede rettigheder, som brugeren har fået i henhold til artikel 4 herunder og / eller enhver privat kopi, der er forbeholdt brugerens eneanvendelse. Indholdet af denne hjemmeside kan ændres uden varsel og offentliggøres uden nogen form for garanti, uanset om den er udtrykkelig eller underforstået, og må ikke give anledning til nogen ret til erstatning. Indholdet er beskyttet af copyright © 1997-2014 Michelin eller copyright af sine partnere. Logoerne er registrerede varemærker.

ARTIKEL 4: ANVENDELSE AF INDHOLD

Eventuelle manipulationer med indhold, ændring heraf eller anvendelse af indholdet til ethvert andet formål end det, for hvilket det blev godkendt, udgør en krænkelse af Michelin's eller tredjemands ejendomsrettigheder.
Michelin giver dig ret til at downloade og dele indholdet under følgende betingelser: (I) hvis en downloadfunktion er tilgængelig, (II) hvis den bruges til ikke-kommercielle formål (III) og i god tro og (IV) hvis både de proprietære meddelelser såvel som online-udgivelsesdatoen, der vises i indholdet, forbliver intakte, hvor sådanne oplysninger vises. Denne ret må ikke på nogen måde fortolkes som at give en licens, især hvad angår et mærke eller logo.

ARTIKEL 5: ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

For at udveksle information via e-mail med Michelin, skal du udfylde de tilgængelige e-mail-formularer på hjemmesiden. Michelin's svar på e-mails og adgangen til hjemmesiden og dens indhold må ikke anses for at repræsentere eller udgøre bevis for reklame-, salgsfremmende eller salgsaktivitet i det land, hvor brugeren er beliggende.

ARTIKEL 6: BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Som regel skal brugere, der besøger vores hjemmeside, ikke oplyse deres identitet eller give personlige oplysninger. Du kan dog blive bedt om personlige oplysninger som svar på en e-mail-forespørgsel, for at tilbyde dig en bestemt tjeneste, en ordrebehandling eller til markedsføringsformål.
De data, der indsamles via vores hjemmeside, er beregnet til brug af Michelin, udvalgte partnere og / eller tjenesteydere, der handler på dens vegne. Sådanne tjenesteydere er kontraktligt forpligtet til at holde dine personlige oplysninger fortrolige og sikre. De er forpligtet til udelukkende at bruge dine personlige data til brug for de opgaver, de har fået tildelt.
Michelin forpligter sig til ikke at sælge, udleje eller handle dine personlige oplysninger til tredjepart.
For at give dig den bedst mulige service indsamler Michelin anonyme data om din brug af vores hjemmeside (f.eks. Browserhistorik og din log-in dato og tid). Michelin kan bruge disse data til at analysere tendenser, kompilere statistikker og måle hjemmesiden trafik. Du kan undlade at have disse cookies gemt. Men hvis du vælger at gøre det, kan du muligvis ikke få adgang til alle dele af denne hjemmeside. For yderligere information, se vores cookie politik.
Michelin indsamler din computers IP-adresse for at finde byen fra, hvor du logger ind på hjemmesiden. Vi gemmer kun dataene for den tid, der er nødvendigt for at etablere din placering.
I henhold til den franske databeskyttelseslov "Loi Informatique et Libertés" nr. 78-17 dateret 6. januar 1978, ændret ved lov nr. 2004-801 dateret 6. august 2004, har du ret til at få adgang til, rette op og anmode om sletning af eventuelle personlige data, du måtte have givet.
Du har også ret til at modsætte sig indsamling og behandling af dine personlige data af Michelin uden omkostninger. Desuden kan du i henhold til den franske databeskyttelseslov nægte at tillade brugen af ​​dine data til prospektering.
For at udøve dine rettigheder skal du blot sende et brev til MFPM, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9, Frankrig, Service SGCM / IM.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre internetsider. Michelin deler ikke dine personlige data med sådanne websteder, undtagen hvor der bruges sociale netværksknapper eller plug-ins. Hvis du følger et link til nogen af ​​disse websteder, er du underlagt den nævnte hjemmesides eget privatlivspraksis, som Michelin ikke har kontrol over, og som Michelin ikke kan acceptere ansvar for.
For yderligere oplysninger henvises til Michelin's politik for beskyttelse af personlige oplysninger og beskyttelse af personlige oplysninger "Beskyttelse af personlige oplysninger".

ARTIKEL 7: GARANTIER OG ANSVAR

7.1 Generelle oplysninger

Det indhold, der udgives på hjemmesiden, leveres "som det er" uden nogen garanti, udtrykkeligt eller underforstået, uanset hvilken som helst art. Michelin forbeholder sig ret til at ændre, rette, suspendere og / eller slette indholdet eller adgangen til hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel. Michelin kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af forurening af dit computerudstyr som følge af udbredelse af vira eller andre it-infektioner. Det er dit ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dit edb-udstyr.
Michelin, dets ansatte, leverandører eller partnere, der er nævnt på hjemmesiden, må under alle omstændigheder ikke holdes ansvarlige i henhold til kontraktmæssige, erstatningssøgsmål eller andre krav for skader, direkte eller indirekte, tilfældige eller følgeskader eller af nogen art, eller for tab, især af økonomisk eller kommerciel karakter, som følge af brugen af ​​hjemmesiden eller enhver information, der er opnået hertil.
Det er strengt forbudt at oprette et hyperlink til ulovligt indhold som defineret i artikel 8.2. Webstedet kan indeholde enkle eller indlejrede links til Michelin-partnere eller tredjeparts websteder, med tilladelse fra sidstnævnte til indlejrede links. Michelin har ingen kontrol over disse hjemmesider og har derfor intet ansvar for deres tilgængelighed, relevans, tilgængelighed, indhold, reklame, produkter og / eller de tilgængelige tjenester på eller fra disse hjemmesider. Michelin påtager sig derfor intet ansvar for nogen direkte eller indirekte skader, der måtte skyldes din adgang til eller brug af partnernes hjemmesider eller manglende overholdelse af disse websites for at overholde gældende love og regler.

7.2 Interaktive tjenester

Michelin er ikke forpligtet til at verificere brugernes indhold offentliggjort på sin hjemmeside. Michelin afviser alt ansvar som følge af indholdet og verificeringen heraf. Brugeren er eneansvarlig for eventuelle negative følger af indholdet. Imidlertid har Michelin ret til at foretage enhver kontrol, som den måtte føle sig passende for helt eller delvist af indholdet, før eller efter offentliggørelsen.
Brugeren er eneansvarlig for indholdet af materiale, der sendes til hjemmesiden. Du repræsenterer, at du har alle nødvendige rettigheder og tilladelser til det indhold, du sender. Brugeren indvilliger i at forsvare, skadesløse og holde uskyldige Michelin fra og imod alle klager, krav, retssager eller klager indgivet af tredjeparter, der hævder, at hele den del af indholdet, der udgives af eller på vegne af brugeren på hjemmesiden, er ulovlig, overtræder gældende lov eller forskrifter, underminerer lov og orden, strider mod almindeligt anerkendte moralske principper, undlader at overholde denne juridiske meddelelse, er til skade for enhver tredjepart eller krænker deres rettigheder.
I tilfælde af at Michelin bliver dømt efter en retssag anlagt af sådanne grunde, har brugeren offentliggjort det nævnte lovlige indhold forpligtet til at refundere Michelin for alle og eventuelle skader, der er tildelt Michelin, herunder alle juridiske udgifter og advokatsalærer.

ARTIKEL 8: INTERAKTIVE TJENESTER

Michelin kan tilbyde tjenester, der har til formål at give brugerne mulighed for at deltage interaktivt på hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til deltagelse i fora, bidrag til online debatter, udstationering af kommentarer og / eller artikler, afstemning om indhold eller etablering af en grænseflade med en konto på et socialt netværk.

8.1 Registrering

Brug af interaktive tjenester kan være genstand for forudgående registrering ved udfyldelse af en blanket. Denne registrering fører til oprettelse af en konto med en personlig adgangskode. Det kan være nødvendigt at oplyse din adgangskode for at logge ind for at få gavn af visse tjenester. Dit kodeord skal derfor forblive strengt fortroligt. Du accepterer øjeblikkeligt at underrette Michelin, hvis din adgangskode bliver glemt eller stjålet.
Personoplysninger behandles som fastsat i bestemmelserne i artikel 6 "Beskyttelse af personoplysninger" herover.

8.2 Brugergenereret indhold

Du kan anmode om, at moderatoren til enhver tid ændrer eller fjerner indhold, der udgives i dit navn, ved at angive datoen for offentliggørelse og emnet.
Det er strengt forbudt at offentliggøre indhold på hjemmesiden af ​​enhver art, som overtræder gældende love eller bestemmelser, underminerer lov og orden eller almindeligt anerkendte moralske principper, er til skade for andre eller i strid med deres rettigheder og især indhold som er ærekrænkende, offensiv, uanstændig, diskriminerende, truende, i modsætning til hjemmesidenes ånd, krænker enhver anden persons intellektuelle ejendomsrettigheder, gør uautoriseret brug af tredjeparts personlige data, udnytter andres billede uden at være udtrykkelig eller indviet deres privatliv.

8.3 Ulovligt indhold og misbrug

Du anerkender, at du har fået besked om, at moderering bruges til at verificere eller fjerne indhold, der offentliggøres af brugere af interaktive tjenester, som kan være i strid med gældende love og bestemmelser, eller som er blevet anmeldt af de juridiske myndigheder som sådan uden ret til kræve erstatning i nogen form.
Manglende overholdelse af bestemmelserne i denne juridiske meddelelse kan resultere i, at vi tager følgende handlinger: Fjernelse af hele eller dele af materiale, som du har indsendt til vores hjemmeside, suspension af din konto i 8 uger eller lukke af din konto og tilbagekaldelse af Din ret til at registrere dig på alle Michelin hjemmesider.
Du kan også underrette Michelin om offentliggørelsen af ​​ulovligt indhold på hjemmesiden, som kan komme under din opmærksomhed ved at klikke på "kontakt". Du kan holdes ansvarlig i tilfælde af misbrug af denne funktion.

ARTIKEL 9: LOV OG JURISDIKTION

Enhver tvist vedrørende hjemmesiden eller denne juridiske meddelelse skal anlægges for Clermont-Ferrand Courts. Tvisten skal styres og fortolkes i overensstemmelse med fransk lov om fortjenester uafhængigt af lovkonflikt. Brug af hjemmesiden indebærer brugerens udtrykkelige samtykke til anvendelsen af ​​denne artikel. I tilfælde af at en af ​​betingelserne i denne juridiske information anses for at være ulovlig, ugyldig eller uanvendelig af en hvilken som helst årsag, anses det for ikke at være en del af denne juridiske meddelelse og berører ikke gyldigheden eller anvendelsen af andre vilkår.

Website udgiver:
Fremstilling Française des Pneumatiques Michelin
Publikationsdirektør: Claire Dorland-Clauzel

Hosted af:
LINKBYNET
5-9 Rue de l'Industrie
93200 Saint-Denis
Frankrig
Tlf .: (33) 148 13 18 18